Rozbudowa DW 764

Rozbudowa DW 764

Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce-granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce

Strona Główna

O PROJEKCIE

Projekt „Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce-granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce” etap I km 3+742-9+600, etap II km 9+600-26+014 jest finansowany przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Os priorytetowa II. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działanie 2.2- Infrastruktura drogowa. Umowa o dofinansowanie projektu ( POPW.02.02.00-26-0001/17-00) została podpisana 15.09.2017 r przez PARP i Województwo Świętokrzyskie. Wysokość dofinansowania 85 % kosztów kwalifikowanych.